Art & Makeup Boutique

Курс Микропигментация (перманентен грим)

Специално за всички Дами, които искат да се специализират в beauty сферата и по-специално в Микропигментацията, организираме индивидуални курсове по Микроблейдинг, Микропигментация вежди и устни, както и комбиниран курс.

Обучението включва теоретична част: Практична част – работа върху изкуствени кожи и живи модели , като задължително се правят по 3 модела от обучаващия се.

Теоретична част
Практическа част
За всяко обучение се издава сертификат или  държавно по желание на обучаващия се !