Курс Професионален грим

Обучението ни по професионален  грим протича в рамките на 40 учебни часа, като за удобство на всички желаещи имаме съботно-неделна група (4 уикенда по 5 часа) и седмична група (два дни в седмицата по 5 часа).

В началото на всеки месец започваме с нова група, като седмица преди това има онлайн подготовка. За всеки от Вас сме подготвили учебник с теоретична част и комплект четки подарък. По време на курса се изучават:

Теоретична част
Всички материали са осигурени по време на работа.
За всяко обучение се издава сертификат или  държавно по желание на обучаващия се !