Art & Makeup Boutique

Политика за поверителност

Декларация за поверителност
Данни за Администратора:
Арт енд мейкъп ЕООД
Адрес: град София, кв. Стрелбище , ул.Кестенова гора 26
Телефон: +359898900219
Ел. поща: alekstsvete@gmail.com
Интернет страници: https://artmakeupboutique.com/

Вашите лични данни, които обикновено обработваме във връзка с нашата дейност, са следните:
Име: Име, фамилия
Контакти: Електрона поща, адрес и телефонен номер

Не обработваме данни относно Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Данните, които обработваме за Вас са ни предоставени лично от Вас, от Ваш пълномощник или законен представител.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор
Директен маркетинг
За спазване на законовите ни задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването се основава на Вашето съгласие;
Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност ( уведомление за поверително третиране на личните данни ), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

В случаите, когато искаме съгласие за специални лични данни ние ще ви информираме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това, съгласно нашата Политика за упражняване на правата на субектите.

Арт енд мейкъп ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Арт енд мейкъп ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от пет години, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приетите от нас процедури.

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Арт енд мейкъп ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

имате право да поискате от Арт енд мейкъп ЕООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

имате право да поискате от Арт енд мейкъп ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

имате право да поискате от Арт енд мейкъп ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването,
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Арт енд мейкъп ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на alekstsvete@gmail.com.

Art & MAKE UP Boutique

Art & MAKE UP Boutique

Typically replies within an hour

I will be back soon

Art & MAKE UP Boutique
Здравей 👋 Запази си час по-долу
Започни чат:
chat