Art & Makeup Boutique

Курс Микроблейдинг

Специално за всички Дами, които искат да се специализират в BEAUTY сферата и по-специално в Микроблейдинга, организираме курсове по  Микропигментация вежди и устни,  Mикроблейдинг, както и комбиниран курс. Обучението е подходящо за начинаещи независимо от възрастта, както и за колеги, които искат да работят в още едно направление – микроблейдинга.

Обучението включва теоретична част и практична част – работа върху изкуствени кожи и 2 живи модела на зона.

Теоретична част
Практическа част
За всяко обучение се издава сертификат или  държавно удостоверени по желание на обучаващия се !