Art & Makeup Boutique

Курс Микропигментация (перманентен грим)

Специално за всички, които искат да се специализират в BEAUTY сферата и по-специално в Микропигментацията, организираме базов курс по Микропигментация вежди и устни, Микроблейдинг, комбиниран с двете техники. Обучението е подходящо за начинаещи, независимо от възрастта, както и за колеги, които искат да работят в още едно направление.

Обучението включва теоритична част и практична част – работа върху изкуствени кожи и 2 живи модела на зона. Онлайн консултации и съдействие 6 месеца.

Теоретична част
Практическа част
За всяко обучение се издава сертификат или  държавно удостоверение по желание на обучаващия се !